Acceptance is Powerful.
Association for Therapeutic Intervention in Autism - AITA
Did you register?
ROMÂNĂ Home IACB 2017 Speakers Program Register here Partners IACB News Accomodation Contact

The International Autism Conference Bucharest IACB2017

The International Autism Conference Bucharest IACB2017 is a bridge between therapeutic practice and research, bringing together the work of people involved every day in the treatment of disorders in the field of autism, researchers in the field, people with autism, and the real stories of families living with autism every day. Designed  to allow high interactivity between presenters and participants, the Conference will have plenary presentations and workshops. As a novelty, there will be panels in the form of direct discussions between specialists in a particular area and the participants, who are invited to ask specific questions and discuss various aspects of basic themes.

IACB2017 represents an innovative and multidisciplinary approach, a novelty in the world of Romanian psychology, especially in the area of autism. More than researchers and professionals in the field, we want to involve the parents as much as people with autism. We work everyday with the families of those affected by autism and we know how much they need to be updated with the latest information on this spectrum disorders therapy. Therefore, we intend to bring together parents and professionals to share the latest knowledge and best practices.

The focus of the Conference is represented by children with autism and interventions for them, and this year we invite specialists with experience in approaches with scientifically proven results, based on both behavioral therapies, such as ABA (Applied Beahavior Analysis), DTT (Discrete Trial Training), FCT (Functional Communication Training) PRT (Pivotal Response Training), and on other intensive early intervention programs, social skills training, medication, alternative and augmentative communication, speech therapy, occupational and sensory therapy, PECS (The Picture Exchange Communication System), parent implemented interventions.

Autism therapy is a long process and its ultimate goal is social integration and full functioning in society for people affected. We will take time to discuss and debate aspects of everyday life for people with autism and their families, so we invite stakeholders from the Ministry of Education and Health and sociologists and NGO members with great results in this fied. By putting together all those involved in the daily routine of dealing with autism, we want to define the current problems as much and as precise as possible, and to help the decision makers to adjust the social policies to the current issues autistic people deal with on a daily basis.

Conferința Internațională Autism București IACB2017

Conferința Internațională Autism București IACB2017 reprezintă o punte de legătură între practica terapeutică și activitatea de cercetare, aducând laolaltă activitatea de zi cu zi a celor implicați în tratamentul tulburărilor din sfera autismului, dar și cercetători în domeniu, persoane cu autism, precum și povestea reală a unor familii care trăiesc cu autismul în fiecare zi. Gândită astfel încât să permită un grad ridicat de interactivitate între prezentatori și participanți, Conferința va avea prezentări în plen și workshopuri. Ca noutate în România, vor exista și panel-uri sub forma unor discuții directe între specialiștii într-un anumit domeniu și participanții din sală, care vor putea să pună întrebări specifice ăi să discute variate aspecte ale temelor de bază.  
 
IACB2017 este, prin abordarea sa inovativă și pluridisciplinară, o noutate în lumea psihologiei românești, cu precădere în sfera autismului și a afecțiunilor conexe. Mai mult decât să punem în legătură cercetătorii și profesioniștii din domeniu, ne dorim să implicăm în cât mai mare măsură părinții copiiilor cu autism. Avem în fiecare zi de-a face cu familiile celor afectați de autism și știm câtă nevoie au să fie la curent cu cele mai recente informații privind terapia tulburărilor din acest spectru­. De aceea, ne propunem să aducem împreună părinți și profesioniști, pentru a împărtăși cele mai noi cunoștințe și cele mai bune practici din domeniu.  

Focusul conferinței din acest an este reprezentat de copiii cu autism și intervențiile pentru ei, făcând loc specialiștilor cu experiență vastă în abordările cu rezultate dovedite științific, atât cele bazate pe terapiile comportamentale: ABA (Applied Beahavior Analysis), DTT (Discrete Trial Training), FCT (Funcțional Communication Training), PRT (Pivotal Response Training), cât și alte programe intensive de intervenție precoce: trainingul abilităților sociale, tratamentul medicamentos, comunicarea alternativă și augmentativă, logopedie, terapie senzorială și ocupațională, PECS (Sistemul de Comunicare prin Schimbul de Pictograme), abordările bazate pe implicarea părinților etc.

Terapia autismului este un proces de durată, iar scopul final al acesteia este integrarea socială și funcționarea cât mai completă în societate a persoanelor afectate. Dorim să aducem în discuție și să dezbatem aspectele vieții de zi cu zi a persoanelor cu autism, dar și a familiilor lor, astfel încât vom invita terapeuți, educatori, medici, și, în plus, factori de decizie din Ministerul Educației și al Sănătății, precum și sociologi și reprezentanți ai ONG-urilor cu activitate în acest domeniu.  Punând laolaltă experiențele celor care lucrează cu copiii cu autism, dorim să definim cât mai bine aria de probleme cu care aceștia se confruntă și să-i ajutăm pe cei care au capacitate de decizie să pună de acord politicile sociale cu realitatea.