Acceptance is Powerful.
Association for Therapeutic Intervention in Autism - AITA
Did you register?
ROMÂNĂ IACB 2018 Register Call for papers Speakers IACB 2018 Program Partners News Accomodation | IACB 2017

Call for abstracts - CLOSED

IACB 2017 is dedicated to children with autism and their families. Specialists:

 • Psychologists and clinicians,
 • NGO’s representatives,
 • Doctors,
 • Early intervention services,
 • Teachers and educators,
 • Parents and care givers,
 • Policy makers (government and non-government)

We encourage innovative and thought-provoking presentations that provide new perspectives about approaching children with autism at different ages.

Please note, that previously presented material will not be accepted.

We will focus on strengths, interests and skills of autistic children and we will share experiences of families, teachers and specialists.

The conference will enrich us all, providing opportunities to build relationships, explore new evidence-based practices and learn about new research. We will also present the amazing work that has been done lately in Romania. Together we will identify the potential, the stories and the great achievements of autistic children and we will increase our efforts to raise awerness about autism

The focus of this conference is represented by children with autism and interventions for them, and this year we invite specialists with experience in approaches with scientifically proven results, based both on behavioral therapies, such as ABA (Applied Beahavior Analysis), DTT (Discrete Trial Training), FCT ( functional communication Training) PRT (Pivotal responsible for training) and on other intensive early intervention programs, social skills training, medication, alternative and augumentative communication, speech therapy, occupational and sensory therapy, PECS, parent implemented interventions.

Sessions

Oral presentations
Oral presentations may include research, theoretical, professional or practice topics presented in a concise manner. Presenters will have 20 minutes to present their original and innovative work. Although there may be multiple authors for the paper, only a maximum of two authors may present the paper.

Panels
Designed as 90 minutes sessions of direct discussions with the audience, having 4 lecturers simultaneously.

Workshops
These 45 minutes sessions are practice-focused and they are design to involve the audience in practical learning. Although there may be multiple authors for the paper, only a maximum of two authors may present the paper.

Call for abstracts - APEL ÎNCHIS!

IACB 2017 este un eveniment dedicat persoanelor cu autism, familiilor lor și specialiștilor din domeniu. Vor participa:

 •  Psihologii cu drept de liberă practică,
 •  Specialiștii în abordări validate științific,
 •  Reprezentanți ai ONG-urilor cu experinta de cel puțin 5 ani în domeniul autismului,
 •  Medici – în specialitatea pediatrie și psihiatrie pediatrică,
 •  Părinți ai copiilor cu autism,
 •  Educatori și profesori,
 •  Reprezentanți ai Ministerelor Educației și Sănătății

Încurajăm prezentările inovatoare și provocatoare, menite să ofere noi perspective în abordarea copilului cu autism în diferite etape ale vârstei sale, și, deopotrivă, prezentările cu caracter practic și aplicativ.

Va rugam sa aveti in vedere ca lucrarile prezentate anterior la alte manifestari stiintifice nu vor fi acceptate!

Vom încerca să evidențiem punctele forte, interesele și abilitățile copiilor cu autism și vom împărtăși experiențele familiilor, ale educatorilor și terapeuților din domeniu. Conferința de anul acesta este menită să ne îmbogățească, să faciliteze construirea de noi relații și, mai ales, explorarea de noi practici validate științific, precum și de a aduce în prim-plan nenumăratele exemple de bună practică ale instituțiilor publice și private din România.

Împreună vom încerca să identificăm potențialul, experiența și realizările copiilor cu autism și vom depune eforturi în a crește conștientizarea și sensibilizarea cu privire la subiectul autismului.

Focusul conferinței din acest an este reprezentat de copiii cu autism și intervențiile pentru ei, făcând loc specialiștilor cu experiență vastă în abordările cu rezultate dovedite științific, atât cele bazate pe terapiile comportamentale: ABA (Applied Beahavior Analysis), DTT (Discrete Trial Training), FCT (Functional Communication Training), PRT (Pivotal Response Training), cât și alte programe intensive de intervenție precoce: trainingul abilităților sociale, tratamentul medicamentos, comunicarea alternativă și augumentativa, logopedie, terapie senzorială și ocupațională, PECS, abordările bazate pe implicarea părinților etc.

Sesiunile vor fi organizate astfel:

Prezentări orale
Prezentări orale pot include cercetare, teme teoretice, profesionale sau practici prezentate într-un mod concis. Prezentatorii vor avea 20 de minute pentru a prezenta activitatea lor originală și inovatoare. Chiar dacă pot exista mai mulți autori, doar un maxim de doi autori pot prezenta o lucrare.
 
Sesiuni interactive demonstrative (panel-uri de discuții)
Aceste sesiuni de 90 de minute sunt și concepute pentru a implica publicul în discuții proactive, vor avea 4 prezentatori (lectori) simultan.
 
Ateliere demonstrative (Workshop-uri)  
Aceste sesiuni vor fi menite să demonstreze practic activitățile de învățare, vor avea o durată de 45 minunte. Chiar dacă pot există mai mulți autori, doar un maxim de doi autori pot prezenta.